Kvalitné zdravotnícke oblečenie sa šije aj na Slovensku - predstavujeme Perličku

Kvalitné zdravotnícke oblečenie sa šije na Slovensku - predstavujeme Perličku. Perlička šije zdravotnícke oblečenie na Slovensku. Kúpou našich produktov podporujete lokálny trh a vyberáte si zaručenú kvalitu. U nás v Perličke si vážime úžasných ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve. Uvedomujeme si, že je vaša práca často náročná a vyčerpávajúca, a preto sa vám ju snažíme uľahčiť tým, že pre vás šijeme kvalitné zdravotnícke oblečenie. A tak nám dovoľte predstaviť slovenskú značku Perlička, ktorá už pre vás šije mnoho rokov.

Začiatky zdravotníckeho oblečenia Perlička

kvalitne-zdravotnicke-oblecenie-sa-sije-aj-na-slovensku-predstavujeme-perlicku-1

Ako začala Perlička? Dominik Bundala pracoval u svojho otca 10 rokov ako obchodník so zdravotníckym oblečením. Počas mnohých rozhovorov s lekármi a sestričkami nemohol uveriť, že mnohí z nich na sebe nosili nevkusné a nepohodlné zdravotnícke oblečenie. Čo bolo ale horšie, bolo že nemali k dispozícii žiadne možnosti na vyriešenie tohto problému. Pán Bundala prevzal od otca firmu s novou víziou a “vyhlásil vojnu” nevkusným a neprievzdušným odevom. Zameral sa na hľadanie kvalitných látok a vytvorenie zdravotníckeho oblečenia, ktoré bude slúžiť ľuďom, ktorí pomáhajú druhým. Svoje skúsenosti z rozhovorov a stretnutí so zdravotníckym personálom pretavil do pracovného odevu zdravotných sestier a lekárov. Tieto produkty si teraz môžete objednať v našom e-shope.

Vízia zdravotníckeho oblečenia v Perličke

Našou víziou je dať úžasným ľuďom kvalitné a nádherné zdravotnícke oblečenie. A preto naň používame len materiál, ktorý sa tradične používa výlučne v atletickom oblečení. Perlička sa pomocou kvalitného materiálu, moderného dizajnu a elektronického obchodu snaží meniť nákupné zmýšľanie a správanie moderných zdravotníckych pracovníkov.

Misia nášho zdravotníckeho oblečenia

Uvedomujeme si, že v tomto náročnom odvetví pracujú výnimoční ľudia, ktorí musia byť neustále odhodlaní, vytrvalí a optimistickí. Sú pre nás inšpiratívni a dívame sa na nich s úctou. A preto s rešpektom odievame celé zdravotníctvo. Uvedomujeme si, že to, čo zdravotníci nosia, má byť pohodlné zdravotnícke oblečenie a nie len nudná uniforma. A preto sme odhodlaní vytvárať čo najlepšie zdravotnícke oblečenie.